Algemene voorwaarden

Heb je hier een vraag over? Stuur ons een mailtje!

info@grootvakantiehuis.be

Door het betalen van het voorschot en/of van het volledige huurbedrag verklaar je (*) je akkoord met de volgende huurvoorwaarden (* = de huurder).

 1. Alleen de volledige betaling voor de ganse periode geeft recht op toegang tot de gehuurde schakelwoningen. De volledige betaling omvat de huurprijs, alle onkosten (energiekosten, eindschoonmaak en eventueel huur algemene ruimte) en de waarborg. In de huurprijs zijn energiekosten en eindschoonmaak niet inbegrepen. De betalingen dienen te geschieden zoals aangegeven op de verhuurfiche. De verhuurder kan de huurder de toegang tot het huis weigeren indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan.
 2. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde pand en het bijbehorend grondgebied en verplicht zich ertoe om aan de eigenaar alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.
 3. De huurder verbindt er zich toe alle richtlijnen, door de verhuurder verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder geeft ze ook door aan zijn medebewoners. Deze richtlijnen vind je zowel bij je verhuurfiche als ter plaatse.
 4. De huurder en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Tussen 22.00 u en 7.00 u wordt de rust van de medebewoners en de omgeving 100% gerespecteerd. Op eenvoudig verzoek van de verhuurder of van medebewoners zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.
 5. De maximale capaciteit van de gekozen schakelwoningen mag niet overschreden worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Inbreuk hierop verplicht je tot betaling van de gemaakte kosten.
 6. Indien de huurder en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder gerechtigd deze teniet te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de verhuurder de huurder en/of zijn medebewoners aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan, kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.
 7. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 8. Klachten over de inventaris worden aanvaard tot 10u volgend op de dag van aankomst. Deze worden gemeld bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger.
 9. De woningen zijn volledig ingericht. Enkel keuken-, bad- en bedlinnen dienen meegebracht. De bedden zijn voorzien van dekbedden en mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.
 10. De matrassen mogen niet verlegd worden. De bedden zijn vastgemaakt aan vloer of muur en mogen niet worden verplaatst. Er wordt ook op aangedrongen geen tafels of zetels te verplaatsen van de ene naar de andere gîte. Op het einde van de huurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de huurperiode.
 11. Indien de woning, zoals vooraf is overeengekomen, slechts gedeeltelijk gebruikt wordt zal de huurder geen enkele poging doen om het afgesloten gedeelte te gebruiken. Inbreuken hierop leiden tot betaling van de huurprijs voor een volledige bezetting.
 12. Indien de woning na je huurperiode niet verhuurd is kan je ter plaatse beslissen je vakantie te verlengen. Dag per dag is mogelijk. De huurprijs bedraagt x/7den van de normale huurprijs. Gîtes La Vilette in Buret & Les Genèts in La Roche-en-Ardenne eigenaar/verhuurder: Nick Claes en Ellen Gorris
 13. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de gîte vanaf 16u en dient de woning op de laatste dag van de huurperiode tegen 10u ’s morgens te verlaten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de eigenaar is overeengekomen. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de gîte, om het even om welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.
 14. Onkosten bij annulering : – Annulering tot 8 weken vóór huurperiode : 50% van de huur. – Annulering binnen de 8 weken vóór huurperiode: volledige huur.
 15. Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.
 16. Honden zijn slechts toegelaten na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder. Wanneer de verhuurder de toestemming heeft gegeven dienen de volgende regels gerespecteerd te worden: • De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is het gewoon om mee te gaan op vakantie. De huurder heeft nog geen negatieve ervaringen gehad bij vroegere vakanties. • De hond komt niet in de slaapkamers, in de keuken, in de zetels en op de stoelen. • De hond is geen bron van lawaaioverlast. • De hond wordt nooit alleen achtergelaten in de gîte. • De hond slaapt in zijn mand, bench of in de auto. • De hondenpoep wordt onmiddellijk opgeraapt. • Indien er medebewoners zijn die bang zijn van een hond dan blijft deze steeds aan de leiband. • Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (b.v. haren, urine, sporen van vuile poten, enz.) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de verhuurder, toch extra werk vraagt zal dit verrekend worden met de waarborg.
 17. Het volledige complex is rookvrij. Roken kan wel buiten. De tuin, de terrassen en de parking zijn geen asbak. Men zorgt er steeds voor dat de peuken in een asbak of vuilnisbak terecht komen. Let wel op voor brandgevaar aub.
 18. Het keurig sorteren van afval is verplicht. Vooraf en ter plaatse krijgt de huurder hiervoor alle nodige richtlijnen. Zij dienen strikt te worden gerespecteerd. Bij niet naleving de kosten voor het laten weghalen van het afval en/of de gemeentelijke boetes worden afgetrokken van de waarborg.
 19. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gîtes. Bij klachten is de maximale aansprakelijkheid van de verhuurder het ontvangen huurbedrag, exclusief de overige kosten.